Вашата препоръка за по-доброто функциониране на здравната система е от ключово значение за нас. Ние вярваме, че гражданите трябва да са активни в промяната на системата, така че тя да гарантира навременен достъп и качествени грижи.

Вашите препоръки ще бъдат обобщени в пакет от предложения, които ще бъдат представени на вземащите решения в здравеопазването лица в рамките на застъпнически инициативи на Национална пациетнска организация (НПО), резултатите от които ще бъдат споделяни на тази страница.

НПО е оторизирана да оперира с лични данни по Закона за защита на личните данни.Моля, пишете на кирилица и не използвайте нецензурни думи и епитети.

    Съгласен съм с Общите условия
    Декларирам, че подадените от мен данни са верни и нося пълна отговорност за подадената информация.