От самото си създаване, Национална пациентска организация си поставя за цел да обедини пациентския глас, отстоявайки интересите на всеки пациент, независимо от неговото заболяване, пол, възраст, етнос, религия, сексуалност, политическа принадлежност.

Вече години наред НПО обслужва 0700 10 515 Гореща телефонна линия за пациенти, обработва постъпили писмени сигнали и сезира отговорните органи, като се стреми към активен диалог и взаимодействие с компетентните институции в името на правата на българските пациенти.

Платформата за пациентска удовлетвореност „Здравен отзив“ НПО има за цел да засили сътрудничеството с институциите за постигане на ефективно застъпничество, предоставяйки възможност на българските пациенти да подадат сигнал в случай на нередност.

В същото време, „Здравен отзив“ се стреми да даде публичност и на добрите практики, насърчавайки пациентите да споделят своята история за проявено хуманно отношение и изпълнен професионален дълг от страна на здравни работници/заведения.