Министерство на здравеопазването – Провежда здравните политики с цел постигане на по-добро здраве за гражданите.

Национална здравноосигурителна каса – Гарантира свободен и равнопоставен достъп на здравноосигурените лица до медицинска помощ.

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ – Работи за подобряване на качеството и безопасността на медицинското обслужване на гражданите.

Главна дирекция „Национална полиция“ – Противодействие на престъпления в сферата на здравеопазването. И-мейл за изпращане на сигнали.

Комисия за защита от дискриминация – Независим регулаторен орган за предотвратяване на и защита от дискриминация.

Изпълнителна агенция по лекарствата – Орган за надзор върху качеството, ефикасността и безопасността на лекарствата.

Регионални здравни инспекции – Осъществяват държавната здравна политика на областно ниво.

Етични комисии на  БЛС и  БЗС – Отговарят за въпросите на професионалната етика в сектора на здравеопазването и в стоматологичната практика.