Данни на сигнала • Вид на сигнала: Друго • Обект на сигнала: Лечебно заведение Описание на случилото се: Пациентът изразява своето възмущение относно отказ на […]
Данни на сигнала: Вид на сигнала: Липса на медикамент Обект на сигнала: Аптека Описание на случилото се: Пациентът изразява своето възмущение от липса на медикамента […]
Данни на сигнала: Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Близки на пациент, лекуващ се в […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Липса на медикамент Обект на сигнала: Аптека Описание на случилото се: Пациентът изразява своето възмущение относно липса в аптечната мрежа […]
Диагностициран съм с хроничен хепатит Б от 2013год. Искам да изкажа благодарността си за отношението на екипа на болница Софиямед и специално на лекуващия ми […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение Обект на сигнала: Лечебно заведение Описание на случилото се: Пациент в отделение на лечебно заведение […]
За пръв път в живота си съм възхитена (а аз имам дълъг стаж в медицината ) от поведението на две млади лекарки, удивително внимателни, компетентни, […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства Обект на сигнала: Лечебно заведение Описание на случилото се: След преглед при семейния лекар, пациент се […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Отказано лечение по НЗОК Обект на сигнала: ДКЦ Описание на случилото се: Пациент посещава кабинета на ОПЛ, за отпускане […]
Мой колега от Испания е приет по спешност в реномирана държава болница с изгаряния по двете ръце и лицето, след инцидент с гореща мазнина. Също […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност от експертно решение на ТЕЛК Обект на сигнала: ТЕЛК Описание на случилото се: Пациент получава експертно решение на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Отказ от лечение Обект на сигнала: Лечебно заведение Описание на случилото се: Пациент със спинална мускулна атрофия 3 тип […]