„Здравен отзив“ е платформа за измерване на пациентската удовлетвореност.

Чрез платформата улесняваме пациентите в диалога им със здравните институции и показваме добрите примери за професионализъм и хуманност в здравната систева, както и подобряваме качеството на системата на здравеопазването в България.