Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: В получения сигнал пациентка изразява недоволство относно забавяне разглеждането […]