Обект на сигнала: Национална здравно-информационна система  Описание на случилото се: След приключила ваксинация пациентът желае да получи информация относно придобиване на електронен вариант на цифровия сертификат […]