Обект на сигнала: Лечебно заведение  Описание на случилото се: Неетично поведение от страна на медицинския персонал  Какво направихме: След обсъждане на казуса, предвид неколкократните конфликтни събития […]