Уважаеми госпожи и господа, С настоящето бихме искали да изкажем нашите специални благодарности към д-р Лекова и д-р Петрова, д-р Лазарова, д-р Льончева, д-р Лавчева, […]