Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение Обект на сигнала: Самостоятелна медицинска практика Описание на случилото се: В отговор към пациента го […]