Бих желала да поздравя и кажа едно голямо „Благодаря“ на доц. д-р Чавдар Цветков и неговия екип за вниманието, компетентността и тяхната хуманност като медицински […]