Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Друго Описание на случилото се: Пациентът съобщава, че от месец май е започнал […]