Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение Обект на сигнала: Друго Описание на случилото се: В получения сигнал пациентка, живееща с Диабет тип […]