Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Наличие на влага, мухъл и прах в болнични стаи […]