Наложи ми се операция след секцио в 4 та градска болница гр. София. Благодаря за отношението на цялото отделение по хирургия и най-вече на д-р […]
Благодаря на доц. Йонков – от втора хирургия на Александровска болница. Дълго време имах проблем с корема си – повръщане чак до припадане и загуба […]