Данни на сигнала Вид на сигнала: Неетично отношение към пациент Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Сигналът е постъпил от съпруг на пациентка на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неетично отношение към пациент Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Пациентката алармира, че са й отнети пръстени и […]
Обект на сигнала: Лечебно заведение  Описание на случилото се: Неетично поведение от страна на медицинския персонал  Какво направихме: След обсъждане на казуса, предвид неколкократните конфликтни събития […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Дискриминация на пациент Обект на сигнала: Друго Описание на случилото се: В подадения сигнал пациентката съобщава, че е получила криза от […]