Данни на сигнала • Вид на сигнала: Отказано лечение на пациент • Обект на сигнала: Лечебно заведение Описание на случилото се: Пациент търси медицинска помощ […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Отказано лечение по НЗОК Обект на сигнала: ДКЦ Описание на случилото се: Пациент посещава кабинета на ОПЛ, за отпускане […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Отказ от лечение Обект на сигнала: Лечебно заведение Описание на случилото се: Пациент със спинална мускулна атрофия 3 тип […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: лечебно заведение Описание на случилото се: Пациентът е хоспитализиран в лечебно […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Отказано лечение на пациент Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: В получения сигнал за отказана лекарска помощ пациент заявява, […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: По преценка на лекуващия ортопед пациентката се нуждае […]