Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Според пациентката лечението й, което е проведено в […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Близките алармират, че не са получили информация за […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Близките на пациента не са получили информация за […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: На пациента е извършена безкръвна операция на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: По данни на пациента оперативните интервенции, проведени в […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: След извършена оперативна намеса в Клиниката по обща […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Пациентът съобщава, че са прекъснати медицинските процедури […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Самостоятелна медицинска практика Описание на случилото се: Пациентът е бил подведен за вида […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Самостоятелна медицинска практика Описание на случилото се: Пациентът изразява мнение, че обслужването на […]