Данни на сигнала • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ • Обект на сигнала: Лечебно заведение Описание на случилото се: Близък на пациента […]
Данни на сигнала: Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Близки на пациент, лекуващ се в […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: личен лекар Описание на случилото се: При изписване на  пациент от […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Близки на пациент, лекуван в лечебно заведение в […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Пациентът съобщава, че, без да бъде прегледан, […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение Обект на сигнала: Лаборатория Описание на случилото се: Касае се за показатели на едногодишно дете, […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение Обект на сигнала: Самостоятелна медицинска практика Описание на случилото се: В отговор към пациента го […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Злоупотреба с лични данни Обект на сигнала: Лечебно заведение Описание на случилото се: Пациент съобщава за злоупотреба с личните […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Пациентката информира, че след проведени прегледи не е […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Аптека Описание на случилото се: Рецептата е назначена на шестмесечно дете след преглед […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Аптека Описание на случилото се: Пациентката съобщава, че след изписване от болница е […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Пациентката съобщава, че според нея са допуснати […]