Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Самостоятелна медицинска практика Описание на случилото се: Пациентът изразява мнение, че обслужването на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение Обект на сигнала: Лаборатория Описание на случилото се: В получения сигнал потребителката отправя запитване дали бременни […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Дискриминация на пациент Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: В постъпилият сигнал е описан случай на пациентка в начален […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Пациенти на болнично заведение съобщават за липса на санитарен […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Сигнал за неудовлетвореност от материалната база и неспазване на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Сигнал за разположени на един етаж сектор за наблюдение […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Липса на медикамент в аптечна мрежа Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Пациентката е диагностицирана с онкологично заболяване […]