Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Сигнал за разположени на един етаж сектор за наблюдение […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Пациентка на лечебното заведение изказва неудовлетвореност от липсата на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Аптека Описание на случилото се: Рецептата е назначена на шестмесечно дете след преглед […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Аптека Описание на случилото се: Пациентката съобщава, че след изписване от болница е […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Наличие на влага, мухъл и прах в болнични стаи […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Самостоятелна медицинска практика Описание на случилото се: Пациентът изразява мнение, че обслужването на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: Родител на освидетелствано дете сигнализира за неудовлетворението […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Според пациентката лечението й, което е проведено в […]