Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: По преценка на лекуващия ортопед пациентката се нуждае […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Пациентката информира, че след проведени прегледи не е […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Аптека Описание на случилото се: Рецептата е назначена на шестмесечно дете след преглед […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Аптека Описание на случилото се: Пациентката съобщава, че след изписване от болница е […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Пациентката съобщава, че според нея са допуснати […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: Родител на освидетелствано дете сигнализира за неудовлетворението […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Според пациентката лечението й, което е проведено в […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Близките алармират, че не са получили информация за […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Отказано лечение по НЗОК Обект на сигнала: Друго Описание на случилото се: В получения сигнал потребителката отправя запитване дали контролен скенер […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Лаборатория Описание на случилото се: Сигналът се отнася за неспазване на хигиенните изисквания при […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение Обект на сигнала: Друго Описание на случилото се: В получения сигнал пациентка, живееща с Диабет тип […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Пациентът се обръща към екипа на „Здравен […]