Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност от експертно решение на ТЕЛК Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: След преосвидетелстване на пациент от комисия на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неетично отношение към пациент Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Пациентката алармира, че са й отнети пръстени и […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: В получения сигнал, ни уведомяват за съмнения за допуснати […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Друго Описание на случилото се: Пациентът съобщава, че от месец май е започнал […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност от експертно решение на ТЕЛК Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: Пациентката изразява съмнения за допуснати пропуски от […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: По преценка на лекуващия ортопед пациентката се нуждае […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Пациентката информира, че след проведени прегледи не е […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Дискриминация на пациент Обект на сигнала: Друго Описание на случилото се: В подадения сигнал пациентката съобщава, че е получила криза от […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение Обект на сигнала: Лаборатория Описание на случилото се: В получения сигнал потребителката отправя запитване дали бременни […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Дискриминация на пациент Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: В постъпилият сигнал е описан случай на пациентка в начален […]