Обект на сигнала: ОПЛ на самостоятелна медицинска практика   Описание на случилото се: На пациента е поискана сумата от 30 лв. срещу ваксинация от общопрактикуващия му лекар.   […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност от експертно решение на ТЕЛК Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: След преосвидетелстване на пациент от комисия на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение Обект на сигнала: Самостоятелна медицинска практика Описание на случилото се: В отговор към пациента го […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Липса на медикамент в аптечна мрежа Обект на сигнала: Аптека Описание на случилото се: Пациентът изразява своето неудовлетворение и възмущение, тъй […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неетично отношение към пациент Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Пациентката алармира, че са й отнети пръстени и […]
Обект на сигнала: Национална здравно-информационна система  Описание на случилото се: След приключила ваксинация пациентът желае да получи информация относно придобиване на електронен вариант на цифровия сертификат […]
Обект на сигнала: Лечебно заведение  Описание на случилото се: Неетично поведение от страна на медицинския персонал  Какво направихме: След обсъждане на казуса, предвид неколкократните конфликтни събития […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: Друго Описание на случилото се: Пациентката ни информира, че са й издадени два последователни […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Злоупотреба с лични данни Обект на сигнала: Лечебно заведение Описание на случилото се: Пациент съобщава за злоупотреба с личните […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Друго Описание на случилото се: Пациентът съобщава, че от месец май е започнал […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност от експертно решение на ТЕЛК Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: Пациентката изразява съмнения за допуснати пропуски от […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Отказано лечение на пациент Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: В получения сигнал за отказана лекарска помощ пациент заявява, […]