Данни на сигнала Вид на сигнала: Липса на медикамент в аптечна мрежа Обект на сигнала: Аптека Описание на случилото се: Пациентът изразява своето неудовлетворение и възмущение, тъй […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: След извършена оперативна намеса в Клиниката по обща […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Самостоятелна медицинска практика Описание на случилото се: Пациентът е бил подведен за вида […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: Друго Описание на случилото се: Пациентката ни информира, че са й издадени два последователни […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: При планов прием на дете и неговия придружител […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Отказано лечение на пациент Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: В получения сигнал за отказана лекарска помощ пациент заявява, […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Пациентката съобщава, че според нея са допуснати […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Близките алармират, че не са получили информация за […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: В получения сигнал пациентка изразява недоволство относно забавяне разглеждането […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: При хоспитализация на пациент в отделение на лечебно […]