Данни на сигнала • Вид на сигнала: Друго • Обект на сигнала: НЗОК Описание на случилото се: Близък на пациент изразява желанието си да дари […]
Данни на сигнала • Вид на сигнала: Друго • Обект на сигнала: Лечебно заведение Описание на случилото се: Пациентът изразява своето възмущение относно отказ на […]
Обект на сигнала: Имунизационен пункт Описание на случилото се: Грешно въведени данни на пациент в EU цифров сертификат за приключила ваксинация за COVID-19 от страна […]
Обект на сигнала: Аптека  Описание на случилото се: Грешно изписано количество на лекарствен медикамент в електронна рецепта от страна на общопрактикуващия лекар и невъзможност за […]
Обект на сигнала: Национална здравно-информационна система  Описание на случилото се: След приключила ваксинация пациентът желае да получи информация относно придобиване на електронен вариант на цифровия сертификат […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: При планов прием на дете и неговия придружител […]