Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност от експертно решение на ТЕЛК Обект на сигнала: ТЕЛК Описание на случилото се: Пациент получава експертно решение на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: Забавена процедура и липса на доходи през периода на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: В получения сигнал пациентка изразява недоволство относно забавяне разглеждането […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: Пациентът съобщава, че не може да се възползва от […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност от експертно решение на ТЕЛК Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: След преосвидетелстване на пациент от комисия на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: Друго Описание на случилото се: Пациентката ни информира, че са й издадени два последователни […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност от експертно решение на ТЕЛК Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: Пациентката изразява съмнения за допуснати пропуски от […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: Родител на освидетелствано дете сигнализира за неудовлетворението […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: В офиса на Национална пациентска организация (НПО) постъпи сигнал […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: В получения сигнал, ни уведомяват за съмнения за допуснати […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Дискриминация на пациент Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: В постъпилият сигнал е описан случай на пациентка в начален […]