Данни на сигнала: Вид на сигнала: Липса на медикамент Обект на сигнала: Аптека Описание на случилото се: Пациентът изразява своето възмущение от липса на медикамента […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Липса на медикамент Обект на сигнала: Аптека Описание на случилото се: Пациентът изразява своето възмущение относно липса в аптечната мрежа […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Липса на медикамент в аптечна мрежа Обект на сигнала: Аптека Описание на случилото се: Пациентът изразява своето неудовлетворение и възмущение, тъй […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Липса на медикамент в аптечна мрежа Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Пациентката е диагностицирана с онкологично заболяване […]