Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение Обект на сигнала: Лечебно заведение Описание на случилото се: Пациент в отделение на лечебно заведение […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства Обект на сигнала: Лечебно заведение Описание на случилото се: След преглед при семейния лекар, пациент се […]
Обект на сигнала: ОПЛ на самостоятелна медицинска практика   Описание на случилото се: На пациента е поискана сумата от 30 лв. срещу ваксинация от общопрактикуващия му лекар.   […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Друго Описание на случилото се: Пациентът съобщава, че от месец май е започнал […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Отказано лечение по НЗОК Обект на сигнала: Друго Описание на случилото се: В получения сигнал потребителката отправя запитване дали контролен скенер […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Пациентът се обръща към екипа на „Здравен […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: При хоспитализация на пациент в отделение на лечебно […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение Обект на сигнала: Лаборатория Описание на случилото се: В получения сигнал потребителката отправя запитване дали бременни […]