Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Лаборатория Описание на случилото се: Сигналът се отнася за неспазване на хигиенните изисквания при […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Пациентка на лечебното заведение изказва неудовлетвореност от липсата на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Наличие на влага, мухъл и прах в болнични стаи […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Пациенти на болнично заведение съобщават за липса на санитарен […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Сигнал за неудовлетвореност от материалната база и неспазване на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Сигнал за разположени на един етаж сектор за наблюдение […]