Обект на сигнала: Имунизационен пункт Описание на случилото се: Грешно въведени данни на пациент в EU цифров сертификат за приключила ваксинация за COVID-19 от страна […]
Обект на сигнала: Аптека     Описание на случилото се: Грешно изписано количество на лекарствен медикамент в електронна рецепта от страна на Общопрактикуващия лекар и невъзможност за редакция или анулиране,поради изпълнението и […]
Обект на сигнала: ОПЛ на самостоятелна медицинска практика          Описание на случилото се: На пациента е поискана сумата от 30лв срещу ваксинация от Общопрактикуващия му лекар.  […]
Обект на сигнала: Национална здравно-информационна система    Описание на случилото се: След приключила ваксинация, пациентът желае да получи информация относно сдобиване с електронен вариант на цифровия сертификат […]
Обект на сигнала: Лечебно заведение    Описание на случилото се: Неетично поведение от страна на медицинския персонал    Какво направихме: След обсъждане на казуса, предвид неколкократните […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Злоупотреба с лични данни Обект на сигнала: Лечебно заведение Описание на случилото се: Пациент съобщава за злоупотреба с личните […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: Забавена процедура и липса на доходи през периода на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение Обект на сигнала: Лаборатория Описание на случилото се: Сигналът се отнася за неспазване на хигиенните изисквания при […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Пациентът се обръща към екипа на „Здравен […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Пациентът съобщава, че, без да бъде прегледан, […]