Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Близките алармират, че не са получили информация за […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: В получения сигнал пациентка изразява недоволство относно забавяне разглеждането […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: При хоспитализация на пациент в отделение на лечебно […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност от експертно решение на ТЕЛК Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: След преосвидетелстване на пациент от комисия на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неетично отношение към пациент Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Пациентката алармира, че са й отнети пръстени и […]
Преди десет години катастрофирах на подбалкански път Гълъбец с опасност за живота, не мога да говоря с медицински термини, но лицевочерепна травма ме изхвърли от […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: В получения сигнал, ни уведомяват за съмнения за допуснати […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Друго Описание на случилото се: Пациентът съобщава, че от месец май е започнал […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност от експертно решение на ТЕЛК Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: Пациентката изразява съмнения за допуснати пропуски от […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: По преценка на лекуващия ортопед пациентката се нуждае […]