Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение Обект на сигнала: Самостоятелна медицинска практика Описание на случилото се: В отговор към пациента го […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Липса на медикамент в аптечна мрежа Обект на сигнала: Аптека Описание на случилото се: Пациентът изразява своето неудовлетворение и възмущение, тъй […]
Бих желала да поздравя и кажа едно голямо „Благодаря“ на доц. д-р Чавдар Цветков и неговия екип за вниманието, компетентността и тяхната хуманност като медицински […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: След извършена оперативна намеса в Клиниката по обща […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Самостоятелна медицинска практика Описание на случилото се: Пациентът е бил подведен за вида […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: Друго Описание на случилото се: Пациентката ни информира, че са й издадени два последователни […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: При планов прием на дете и неговия придружител […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Отказано лечение на пациент Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: В получения сигнал за отказана лекарска помощ пациент заявява, […]
Благодарим за отношението, за човещината, за съчувствието, за помощта, за надеждата и за подкрепата, която получихме! Благодарим от сърце! Благодарността е на анонимен пациент и […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Пациентката съобщава, че според нея са допуснати […]