Данни на сигнала Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства Обект на сигнала: Лечебно заведение Описание на случилото се: След преглед при семейния лекар, пациент се […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Отказано лечение по НЗОК Обект на сигнала: ДКЦ Описание на случилото се: Пациент посещава кабинета на ОПЛ, за отпускане […]
Мой колега от Испания е приет по спешност в реномирана държава болница с изгаряния по двете ръце и лицето, след инцидент с гореща мазнина. Също […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неудовлетвореност от експертно решение на ТЕЛК Обект на сигнала: ТЕЛК Описание на случилото се: Пациент получава експертно решение на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Отказ от лечение Обект на сигнала: Лечебно заведение Описание на случилото се: Пациент със спинална мускулна атрофия 3 тип […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: личен лекар Описание на случилото се: При изписване на  пациент от […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: лечебно заведение Описание на случилото се: Пациентът е хоспитализиран в лечебно […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Неетично отношение към пациент Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Сигналът е постъпил от съпруг на пациентка на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: Забавена процедура и липса на доходи през периода на […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Болница Описание на случилото се: Близки на пациент, лекуван в лечебно заведение в […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК Описание на случилото се: В получения сигнал пациентка изразява недоволство относно забавяне разглеждането […]
Данни на сигнала Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ Описание на случилото се: Пациентът съобщава, че, без да бъде прегледан, […]