Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се: Близки на пациент, лекуван в лечебно заведение в гр. Пловдив сигнализират за неудовлетворение от медицинската помощ, оказана на техния роднина. Във връзка с влошеното здравословно състояние на пациента неговите близки многократно са търсили лекарска помощ. Според тях оказаната помощ не е била адекватна и това е довело до неговата смърт. Не са получили амбулаторни листове от извършваните прегледи и информация за състоянието му, както и какви са рисковете за неговия живот. Близките държат да узнаят дали има грешки в диагностично-лечебния процес по време на уточняване на окончателната диагноза.

Какво направихме

Заключение

След извършена проверка от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ е констатирано:

Допуснати са административни нарушения в лечебното заведение и в Центъра за спешна медицинска помощ. В рамките на правомощията си ИАМО образува административно наказателни производства.