Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се: Наличие на влага, мухъл и прах в болнични стаи за децата с пневмония и астма в Многопрофилна клиника по детски болести. Ограничено е използването на дезинфектанти. Липсва възможност за изолация на деца със съмнение за инфекциозни заболявания (туберкулоза).

Какво направихме

Заключение

Отговор от РЗИ – Стара Загора:

След извършена проверка по сигнала РЗИ – Стара Загора констатира:

1. Не са постъпвали деца с инфекциозни заболявания в Клиниката по детски болести.

2. Наличие на влага, мухъл и прах в болнични стаи.

3. Нарушаване на противоепидемичния режим от страна на придружителите, включително и сушене на дрехи в болничните стаи.

4. Достатъчен брой дезинфекционни средства отговарящи на профила на отделението

Издадено е предписание за основен ремонт в болничните стаи в летния период.