Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Аптека

Описание на случилото се: Пациентката съобщава, че след изписване от болница е помолила свои близки да й закупят предписания антибиотик от 500 мг. От аптеката е обяснено, че в момента нямат предписаната дозировка, имат от 250 мг и трябва да се прилагат по 2 ампули. Започнато е лечение с предписания антибиотик, в последствие пациентката установява, че дозировката, която й се поставя, е завишена. Продадените ампули са от 250 мг/мл в ампула от 2 мл, което се явява общо 500 мг.

Какво направихме

Заключение

Отговор от ИАМО: От Изпълнителна агенция “Медицински одит“ е констатирано:
1. Сигналът е препратен по компетентност към Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ). След изясняване на фактите, изнесени в сигнала, да се извърши проверка и за резултатите да бъде уведомена ИАМО.

Отговор от ИАЛ: След извършена проверка от ИАЛ е констатирано:

1. В проверената аптека е изпълнена рецептата на пациентката.

2. Рецептата не е представена от пациентката, а от преносител.

3. Отпуснатите ампули са придружени с листовка за пациента, за да може да се гарантира правилното поставяне на лекарствения продукт от медицинския специалист.

4. На преносителя на рецептата са дадени указания лекарствения продукт да се прилага в доза 500 мг два пъти дневно в продължение на 3 дни.

От установените факти се налага изводът за евентуално недоразумение, настъпило между пациентката, преносителя на рецептата и медицинския специалист, поставил лекарствения продукт. По време на проверката не са установени законови нарушения.