Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се: Сигнал за разположени на един етаж сектор за наблюдение на бременни жени, карантинен сектор и операционни зали с реанимация към тях в АГ клиника. Придвижването на пациентите и персонала е свободно между отделните сектори. Липсва достатъчно медицински персонал. Санитарните възли са общи за етажа. Липсва обособено помещение за събиране на биологичните отпадъци.

Какво направихме

Заключение

След извършена проверка по сигнала РЗИ – Стара Загора издава предписание за:

1. Ограничаване на свободното придвижване на пациенти между отделните сектори.

2. Извършване ремонтни дейности в клиниката.

3. Създаване на режим за ползване на асансьорите.

4. Обособяване на отделно помещение за събиране на опасните отпадъци.

5. Осъществяване на ежедневен контрол за спазване на дезинфекционния и противоепидемичен режим.