Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се: По преценка на лекуващия ортопед пациентката се нуждае от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) с цел диагностично уточняване на здравословното й състояние. Специалистът е отправил двукратна заявка с приложени амбулаторни листове на пациентката за отпускане на допълнителни средства за извършване на ЯМР. От НЗОК има необходимо разрешение за допълнително отпуснати средства за високо специализирана медицинска дейност в медицинския център, където се извършват ортопедичните прегледи. Проблемът е в неиздаването на направление на пациентката.

Какво направихме

Заключение

След извършена проверка от СРЗИ е установено:

1. С приложени копия на амбулаторните листове на пациентката, управителят на медицинския център е поискал допълнително средства за назначаване на ЯМР.

2. На лечебното заведение двукратно са отпуснати средства в съответствие с възможностите на бюджета на СЗОК.

3. Преценката за издаване на направления на конкретни здравноосигурени лица се извършва в лечебното заведение в зависимост от степента и тежестта на заболяванията на съответните пациенти.

Предвид гореизложеното, ако специалистът по ортопедия и травматология е преценил, че за диагностицирането на заболяването на пациентката не е необходимо да се извършва ЯМР и няма нужда от направление за високоспециализирана медико-диагностична дейност, то пациентката следва да се обърне за съдействие и разрешаване на проблема към управителя на медицинския център, който представлява лечебното заведение по договор с НЗОК.

Категория: