Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се: Сигнал за неудовлетвореност от материалната база и неспазване на санитарно- хигиенните изисквания в Детско отделение на болница в гр. Благоевград. В отделението няма течаща топла вода. Персоналът не използва лични предпазни средства (ръкавици и маски).

Какво направихме

Заключение

Отговор от РЗИ – Благоевград: След извършена проверка по сигнала РЗИ – Благоевград издава предписание за:

1. Дезинсекция и дератизация в отделението.

2. Монтиране на електромагнитен уред за борба с гризачи.

3. Замрежване на прозорците с цел защита от комари и други вредители в стаите на отделението.

4. Извършване на частичен ремонт на санитарни възли и баня на партерен етаж в отделението, както и закупуване на нов бойлер.