Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Друго

Описание на случилото се: Пациентът съобщава, че от месец май е започнал да заплаща по-висока цена на определен вид лекарствен продукт, което го затруднява финансово при покриване на разходите за лечението му.

Какво направихме

Заключение

Отговор от НСЦРЛП: След извършена е констатирано:

1. Лекарственият продукт е включен в Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС).

2. Лекарствените продукти с едно и също международно непатентно наименование се групират съобразно лекарствена форма и показания. Във всяка такава група има лекарствен продукт, чиято стойност за опаковка е най-ниска и се явява референт. Спрямо неговата стойност се определя стойността, която НЗОК заплаща за останалите в групата лекарства.

3. В групата на въпросния лекарствен продукт от месец май е включен лекарствен продукт с по-ниска цена (референт), при което НЗОК започва да заплаща по-ниска стойност за всички останали в групата лекарства, съответстваща на стойността на новия референт. Това налага пациентът да доплаща останалата, вече по-висока стойност от цената на лекарствения продукт.

4. НСЦРЛП препоръчва пациента да се консултира с лекуващия си лекар, който да прецени дали ще е удачно в случая да замени приемания от пациента лекарствен продукт с референта в групата, при който няма да се налага доплащане.