Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Самостоятелна медицинска практика

Описание на случилото се: Пациентът е бил подведен за вида и ефективността на прилагания „иновативен“ метод за лечение. Не са му издадени медицински документи и фискални бонове за извършените манипулации. Поради влошаване на здравословното състояние и видима липса на подобрение от прилаганата терапия, пациентът желае да му бъдат възстановени средствата, които е заплатил за лечението си.

Какво направихме

Заключение

Отговор от ИАМО: След извършена проверка от Изпълнителна агенция „Митнически одит“ е установено:

1. Проведеното лечение е извършено в отдадено под наем помещение на Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, на която лицето е пациент, а не на медицинския център.

2. Във физиопроцедурната карта на пациента е записано, че е провел лечение, за което има издаден касов бон.

3. Във видео съобщение пациентът заявява, че в края на лечението състоянието му е подобрено.

4. След 6-месечен период пациентът съобщава, че състоянието му отново се е влошило и желае да му бъдат възстановени парите за лечение.

Лекарят на индивидуалната практика след направената проверка е определил сума от 750 лв., която е възстановена на пациента.

В хода на проверката е установено нарушение, за което е образувано административно-наказателно производство.