Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ

Описание на случилото се: Пациентът съобщава, че са прекъснати медицинските процедури от назначената му рехабилитационна програма и това би довело до забавяне на оздравителния процес. В медицинския център никъде на видно място не е било изложено съобщение за спиране работата на звеното по физиотерапия и рехабилитация. Пациентът не е бил уведомен своевременно за прекратяването на започнатите от него процедури.

Какво направихме

Заключение

Отговор от медицинския център: След извършена проверка от медицинския управител на центъра е констатирано:

1. Отсъствието на рехабилитатора в звено „Рехабилитация“ е наложено заради основателни, лични причини. Невъзможността да се осигури заместник е предвид кратките срокове за реакция.

2. Временното прекъсване на физиотерапевтичните процедури не е животозастрашаващо и не може да се отрази отрицателно върху лечението на пациентите.

3. Рехабилитаторът е уведомил всеки пациент индивидуално за временното прекъсване на физиотерапевтичните процедури.

4. Служител от „Информационно обслужване“ също е информирал пациентите за временното преустановяване на процедурите.