Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неетично отношение към пациент
  • Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ

Описание на случилото се: Пациентката алармира, че са й отнети пръстени и пари, като това според нея не се случва за първи път. Оплаква се от приложено физическо насилие и неетично отношение.

Какво направихме

Заключение

Отговор от центъра: След извършена проверка от ръководството на центъра е констатирано:

1. След щателна проверка за постъпването и престоя на пациентката, спрямо същата не е упражнявано физическо насилие.

2. Приемането й в отделение с висока степен на сигурност е извършено с приемно-предавателен протокол, съобразено с Правилника за вътрешния ред и с оглед сигурността на пациентите. Вещите, отразени в приемно-предавателния протокол, са върнати на пациентката при изписването й.