Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се: На пациента е извършена безкръвна операция на хемороидални възли в клиника в гр. Бургас. Той счита, че е подведен с информация относно диетичния и хигиенния режим, и краткия възстановителен период след провеждане на лечението. Пациентът не е бил уведомен предварително, че процедурата ще се извърши по време на самия преглед. Работата му на международен шофьор не позволява да спазва предписанията на лекаря. След десетдневен домашен престой, пациентът възстановява работния си график и състоянието му отново се влошава. По неговите думи не му е предоставен финансов и медицински документ за извършената манипулация. Предписан му е крем, който според пациента е с неизяснен произход.

Какво направихме

Заключение

Отговор от клиниката: След извършена проверка от ръководството на клиниката е установено:
1. Пациентът е подписал информирано съгласие за прилагане на метод за лечение на открити хемороидални възли. По този метод са излекувани успешно редица пациенти с професии изискващи повече от 11-часов работен ритъм.
2. По отношение на хигиената – няма изискване за поддържане на по-различна хигиена от обичайната.
3. Изискванията за хранене са в разумни граници на здравословното хранене.
4. Кремът, който е предписан, е регистриран като медицинска козметика, отговарящ на изискванията на столична РЗИ.
5. Пациентът има амбулаторен лист и не е проблем да бъде издаден при нужда.
6. Клиниката винаги издава касов бон с отчет за постъпленията на съответната дата и час.
Управителят на клиниката е осъществил контакт с пациента, намерен е вариант за споразумение между двете страни.