Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение
  • Обект на сигнала: Лаборатория

Описание на случилото се: Касае се за показатели на едногодишно дете, насочено за профилактични изследвания. При онлайн проверка на резултатите родителите откриват, че броят на тромбоцитите е в патологично отклонение под нормата. При поискана справка по телефон е отговорено, че изследването е потвърдено от лабораторен лекар и е достоверно. Родителите правят контролни изследвания в друга лаборатория. Показателите на детето се оказват в норма за възрастта му. При повторна проверка на сайта на първата лаборатория откриват, че резултатите са променени, но отново са под нормата. При опит да се установи окончателният резултат, администратор в лабораторията отговаря, че е допусната грешка при прехвърлянето на резултатите и не са имали техни контакти, за да ги уведомят за поправката.

Какво направихме

Заключение

Отговор от СЗОК: След извършена проверка от Столична здравноосигурителна каса е установено:

1. Коригираният резултат отново се явява патологично отклонение от нормата. Практиката в такива случаи е да се направи повторно изследване, което не е поискано от лабораторния лекар.

2. Общопрактикуващият лекар е назначил второ изследване – седимент на урина. В лабораторния фиш, издаден на името на детето, липсват вписани резултати от назначеното изследване поради липса на биологичен материал, но е отчетено от лабораторията като извършено.

В хода на проверката е констатирано нарушение от страна на специализираната медико-диагностична лаборатория, за което е съставен Протокол за неоснователно получени суми за отчитане на медицинска дейност, която не е извършена, и са дадени препоръки за подобряване на дейността.