Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ

Описание на случилото се: Пациентът съобщава, че, без да бъде прегледан, му е назначено високоспециализирано изследване (ЯМР). Впоследствие е бил подведен от лекуващия го лекар и не е получил достъп до препоръчаното му изследване.

Какво направихме

Заключение

Отговор от ДКЦ : След извършена проверка е констатирано:

На база извършен преглед е издаден амбулаторен лист, пациентът е насочен за магнитно-резонансна томография (МРТ) на поясен отдел на гръбначен стълб с цел уточняване на диагнозата му.

С мотивационни писма е поискано от Директора на СЗОК да бъдат отпуснати допълнителни средства за 10 броя МРТ изследвания. Писмата, придружени с необходимата медицинска документация са разгледани от Директора на СЗОК и са определени допълнителни средства за 5 броя МРТ.

Лечебното заведение е разпределило отпуснатите средства от СЗОК на петима пациенти в зависимост от степента и тежестта на заболяванията им. Отпуснатите ограничени средства от СЗОК са разпределени от лечебното заведение по медицинска целесъобразност.

След извършена проверка НЗОК е констатирано:

При направена справка в СЗОК е установено, че с амбулаторен лист със съответния номер е отчетено посещение на пациента при лекуващия го невролог в ДКЦ -то и е отразено издаването на „Направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК № 4) № 258 с код 10.02 за извършване на ЯМР изследване.

Следователно, пациентът е следвало да извърши изследването с издадено на негово име медицинско направление (бл. МЗ-НЗОК №4) в избрана от него медико-диагностична лаборатория, работеща по договор с НЗОК.