Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неетично отношение към пациент
  • Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ

Описание на случилото се: Сигналът е постъпил от съпруг на пациентка на варненска клиника във връзка със забавено издаване на болничен лист. В сигнала е изразено недоволство относно бавната процедура по издаване и оформяне на документацията. Болничният лист е издаден на следващия ден и не е бил готов в указаното време за получаване от пациентката – 13.30 часа. Съпругът счита, че не е зачетено личното време и достойнството на пациентката.

Какво направихме

Заключение

След извършена проверка от ръководството на варненската клиника е установено:
1. След вторичния преглед пациентката е насочена към ортопедична ЛКК, която заседава на следващия ден.
2. Ортопедичната комисия заседава от 12.30 часа до 13.00 часа. На заседанието е взето решение за продължаване на временната нетрудоспособност на пациентката.
3. Има забавяне на болничния лист поради проблем със сървъра на Националния осигурителен институт (НОИ).
Взети са мерки написаните болнични листове да се предоставят след 16.30 часа, за да не се получават недоразумения и оплаквания на пациенти.