Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се: Близките алармират, че не са получили информация за проведеното лечение и състоянието на пациента. Смятат, че непосредствена причина за тяхната загуба е липсата на добра грижа за пациента в болницата. Молбата на близките е да им се окаже съдействие за получаване на информация как е протекло лечението на пациента по време на болничния му престой.

Какво направихме

Заключение

Отговор от медицинския център: След извършена проверка от медицинския управител на лечебното заведение е констатирано:

1. Пациентът е приет в увредено общо състояние и хоспитализиран в лечебното заведение.
2. Веднага са му назначени необходимите изследвания и терапия.
3. Консултиран е с кардиолог и нефролог.
4. Назначена е спешна хемодиализа.
5. В състояние на спешност пациентът е бил приведен в отделение за интензивно лечение.
6. Приложена е сърдечно-съдова и дихателна реанимация, без успех.
7. Съгласно изискванията на Закона за здравето, на лицата, починали в лечебно заведение, се извършва патологоанатомична аутопсия след уведомяване на близките. Освобождаване от аутопсия се допуска само при писмено желание на близките. Предвид тежкото състояние на пациента и краткия му престой в него това право им е отказано.
8. В становището си специалистите патологоанатоми са посочили, че клиничната диагноза съвпада с патологоанатомичната.
9. Комисии от ИАМО, НЗОК и СЗОК са извършили проверки по случая. Проверяващите органи не са констатирали нарушения в диагностично-лечебния алгоритъм, на правилата за добра клинична практика, както и на правата на пациента.