Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неудовлетвореност на пациент от проведено лечение
  • Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК

Описание на случилото се: Родител на освидетелствано дете сигнализира за неудовлетворението си от експертно решение на ТЕЛК в гр. Стара Загора. Предвид честото боледуване на детето и нуждата му от специално обгрижване, майката счита, че процентът инвалидност, който е даден, не отговаря на обективното състояние на детето й. В сигнала е изразено съмнение за субективни критерии, които влияят при вземане на експертни решения за освидетелстването на пациентите.

Какво направихме

Заключение

1. Освидетелстването е извършено на база анамнестични данни, клиничен преглед с участие на педиатър и пулмолог и приложена медицинска документация.

2. Родителят обжалва експертното решение в законоустановения срок пред НЕЛК чрез РКМЕ – РЗИ – Ст. Загора.