Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността
  • Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК

Описание на случилото се: В офиса на Национална пациентска организация (НПО) постъпи сигнал от пациентка относно определената дата за разглеждане на документите й по образувано административно производство от НЕЛК. От сигнала става ясно, че трябва да се яви пред комисия на НЕЛК. През времето до явяването пред комисията пациентката няма право да получава обезщетение по експертно решение на ТЕЛК

Какво направихме

Заключение

Отговор от НЕЛК: След разглеждане на случая, пациентката е поканена в приемния час на Директора на НЕЛК и след проведен разговор и е оказано съдействие като е определена нова дата за явяване пред НЕЛК.