Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността
  • Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК

Описание на случилото се: В получения сигнал пациентка изразява недоволство относно забавяне разглеждането на административно производство от НЕЛК във връзка с медицинска експертиза на работоспособността.

Какво направихме

Заключение

След проверка на приложената от пациентката документация е установено, че има недоглеждане от страна на пациентката, документите са изрядни и просрочване няма.